• De Diensten van InterNovem

Diensten

Welke diensten heeft InterNovem u te bieden?

INTERIM MANAGEMENT

U kunt Monique Nollen inhuren in de volgende interim rollen: voorzitter Raad van Bestuur, lid Raad van Bestuur, directeur of manager.

VERANDERMANAGEMENT

Trajecten waarbij ander gedrag en competenties van de medewerkers vereist zijn om zich aan een veranderende omgeving aan te passen.

REORGANISATIE MANAGEMENT

Zowel advies als uitvoering van reorganisaties. Het totale brede spectrum van advies, uitvoering en begeleiding van zowel de organisatie als de medewerkers.

IMPLEMENTATIE MANAGEMENT

Implementeren van nieuwe cq andere werkwijzen.

OVERBRUGGINGSMANAGEMENT

Indien het zittend management plotseling vervangen moet worden als gevolg van ziekte of een nog niet ingevulde vacature.

ALGEMEEN MANAGEMENT

Indien er, om wat voor reden ook, tijdelijk behoefte is aan extra management.